جمعیت هلال احمر استان خوزستان

پنجشنبه 23 مرداد 1399
سه هفته حضور جوانان و داوطلبان هلال احمر دزفول در بوستانها و تفرجگاه ها با هدف آگاه سازی و آموزش همگانی روش های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

سه هفته حضور جوانان و داوطلبان هلال احمر دزفول در بوستانها و تفرجگاه ها با هدف آگاه سازی و آموزش همگانی روش های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

رئیس جمعیت هلال احمر دزفول از اجرای طرح فرهنگ سازی و ارائه پیام های بهداشتی به مردم جهت مبارزه با گسترش ویروس کرونا در بوستانها و تفرجگاه های این شهرستان خبر داد .