جمعیت هلال احمر استان خوزستان

پنجشنبه 23 مرداد 1399
انفجار گاز در سوسنگرد قربانی گرفت

انفجار گاز در سوسنگرد قربانی گرفت

رئیس جمعیت هلال احمر دشت آزادگان از حضور تیم های عملیات امداد ونجات جمعیت هلال احمر در حادثه انفجار گاز امروز شهرستان سوسنگرد خبر داد