جمعیت هلال احمر استان خوزستان

شنبه 25 مرداد 1399
جمعیت هلال احمر خوزستان در کنار وظایف ذاتی خود پیش‌قراول عرصه فرهنگی شده است

جمعیت هلال احمر خوزستان در کنار وظایف ذاتی خود پیش‌قراول عرصه فرهنگی شده است

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر خوزستان با بیان این که امروز متاسفانه یکی از پر آسیب‌ترین کشورها در دنیا نسبت به استفاده از فضای مجازی کشور ماست گفت: جمعیت هلال احمر استان خوزستان پیش‌قراول عرصه فرهنگی شده است.