جمعیت هلال احمر استان خوزستان

پنجشنبه 23 مرداد 1399
جلسه هم اندیشی بااعضای شورای اجرایی و مسئولین خانه های هلال جمعیت هلال احمرشهرستان شوشتر برگزار شد

جلسه هم اندیشی بااعضای شورای اجرایی و مسئولین خانه های هلال جمعیت هلال احمرشهرستان شوشتر برگزار شد

رئیس جمعیت هلال احمرشهرستان شوشتراز جلسه هم اندیشی بااعضای شورای اجرایی و مسئولین خانه های هلال احمر شوشتر با حضور معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان خوزستان خبرداد