جمعیت هلال احمر استان خوزستان

پنجشنبه 23 مرداد 1399
توان افزایی دوشنبه ها در حوادث در پایگاه امداد ونجات بین شهری مسجدسلیمان برگزار شد
رئیس جمعیت هلال احمر مسجدسلیمان خبر داد:

توان افزایی دوشنبه ها در حوادث در پایگاه امداد ونجات بین شهری مسجدسلیمان برگزار شد

رئیس جمعیت هلال احمر مسجدسلیمان از برگزاری کارگاه حضور پرتوان در حوادث با دوشنبه های توان افزایی توسط نجاتگران پایگاه امداد و نجات بین شهری این شهرستان خبر داد