جمعیت هلال احمر استان خوزستان

پنجشنبه 23 مرداد 1399
دیدار معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر خوزستان با اعضای شورای اجرایی، مسئولین و دبیران خانه های هلال شهرستان گتوند

دیدار معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر خوزستان با اعضای شورای اجرایی، مسئولین و دبیران خانه های هلال شهرستان گتوند

رئیس جمعیت هلال احمر گتوند از دیدار معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر خوزستان با اعضای شورای اجرایی، مسئولین و دبیران خانه های هلال این شهرستان خبر داد.